Paperka – Tembakau Rasa Kekinian

Paperka – Tembakau Rasa Kekinian

Melinting pada zaman yang modern ini menjadi sebuah keunikan yang jarang sekali dijumpai. Maraknya rokok yang ‘tinggal bakar dan hisap’ membuat para penikmat rokok linting kian hari mulai menurun. Rokok – rokok di pasaran tersebar dalam berbagai variasi seperti rokok filter, non-filter, cerutu, rokok elektrik, dan rokok lainnya. Dengan fakta tersebut ternyata tidak menyurutkan inovasi …

Continue reading →